Privacybeleid

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we dat doen

Optiek Van der Veken verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie opvolgen van solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Optiek Van der Veken kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor-en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Optiek Van der Veken verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar op verzoekt, en/of om u schriftelijk te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Delen met anderen

Optiek Van der Veken verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig blijkt te zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoelang we uw data bewaren

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding.)

Recht van inzage, verbetering, deleten, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
–           zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
–           een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@optiekvanderveken.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Optiek Van der Veken verzamelde gegevens, neem dan contact op met Optiek Van der Veken via info@optiekvanderveken.be.